Vytisknout

Jak vyzrát na " správné barvy"

Při vytváření digitálního obsahu (ať již webu či grafiky) se můžete setkat s tím , že narazíte na poměrně zásadní problém a tím je shoda barev. V ideálním případě by měl každý monitor či jiné zobrazovací zařízení zobrazovat vždy naprosto stejné barevné odstíny a každý grafický program (editor) by měl na výstupu rovněž vytvářet stejný barevný výstup , a rovněž Váš scanner, fotoaparát a tiskárna taktéž...

Nic z toho výše uvedeného však zcela jistě není nastaveno v základu a tak se Vám budu snažit přiblížit , jak si nakalibrovat monitor ,systém ,  tiskárnu , scaner a grafický editor tak , aby Vás pak nepřekvapila změna barev najen u Vaší domácí tiskárny ale i v profesionálním dtp studiu . 

 

Jako velmi užitečná  nám může sloužit tato kalibrační tabulka kterou si můžete uložit pro pozdější kalibraci Vašeho monitoru  

 

calibration

 

Barvy pro digitální reprodukci jsou obvykle prezentovány ve formátu RGB, kdy R značí Red - červenou barvu , G značí Green - tedy zelenou barvu a B značí Blue - tedy modrou barvu . Z hodnot 0-255 pro každou z těchto barev lze tímto tříbarevným spekterm vytvořit 16,5 miliónů barevných odstínů .

RGB kostka

 

Aby tato hodnota byla vždy a za jakýchkoliv podmínek stejná na každém monitoru či jiném zobrazovacím zařízení pak záleží na důsledném nastavení a nakalibrování všech zařízení.

 • přímé nastavení monitoru v jeho ovládácím panelu
 • nastavení barev v operačním systému - parametry v ovládacím panelu pro zobrazení barev společně s nastavením grafické karty
 • nastavení grafického editoru a jeho správy barev nejlépe ICC profilem
 • použití CMM (Color Matching Module) - převodník zajišťující chod správce barev.
 • použití ICC profilů: ICC profil přiřazuje konkrétní barevnost obrazovým datům. Díky profilu lze popsat výslednou barevnost u různých záznamových a reprodukčních zařízení (digitální fotoaparát, skener, monitor, tiskárna a podobně).

Nejzásadnějším krokem je kalibrace monitoru  a operačního systému  s grafickou kartou  , klíčovým  pro kvalitu zobrazení a přímo určuje rozsah a citlivost zobrazení na odstíny jednotlivých barev. Protože kalibrací lze získat parametry blízké normě sRGB, interpretace barevnosti z internetu může odpovídat správnému zobrazení i bez existence dalších třech bodů. Zastoupením třetího, čtvrtého a pátého bodu (CMS, CMM a ICC profily) je zajištěna plně funkční správa barev, ale při absenci jednoho z těchto bodů nemůže CMS plnit svou funkci.

Dalším faktorem pro zobrazení jsou definované podmínky pro pozorování barev definované mezinárodní komisí Commission Internationale d'Eclairage (CIE) Tyto vlastnosti, jako je intenzita jasu v okolí, teplota zabarvení zdroje osvětlení, úhel pozorování, citlivost očních receptorů na vnímání barev... to už jsou velmi detailní faktory , kterými se zde dopodrobna zabývat nebudu , ale rovněž ovlivňují správnou interpretaci barev. 

Aby bylo zajištěno zachování barevnosti při jejím reprodukování, musí docházet ke změnám číselných hodnot barev. Výsledkem jsou "nová" obrazová data popsaná jinými hodnotami a s jiným ICC profilem. Barevnost zůstavá zachována v mezích dle nastavení třetího bodu. Tato operace převádějící hodnoty je nevratná. Pokud provedete zpětný převod (tedy převod mezi stejnými ICC profily), můžete očekávat hodnoty barev odlišné od původních.

cm gamuts rgb cmykBohužel, snaha zachovat stejnou barevnost u obrazového materiálu ve výstupních zařízeních jakými jsou nejen monitory ale i tiskárny je občas spojena s nepříjemnými překvapeními a působí spíše jako vysněná utopie, u koncových uživatelů totiž nemůžeme ovlivňovat žádný z faktorů, které mohou zasáhnout do barevnosti.  Nelze však zcela přehlížet existenci standardů. Standardizovaný prostor barev by měl vycházet z běžně dosažitelných parametrů výstupu, zpravidla je souhrnem přirozených a (před)nastavených vlastností výstupu.

Použití standardu jako výstupního prostoru je vhodné při potřebě zasáhnout větší množství výstupů, u kterých ani nemusí fungovat správa barev. Pokud budeme standardy respektovat a přistoupíme na jednotné nastavení monitoru, bude mnohem snadnější prezentovat své výsledky na jakémkoliv dalším monitoru

pouhou kalibrací monitoru tak lze zamezit situacím, kdy na jednom monitorumůže odstín barvy mít žlutý nádech a na jiném modrý. 

 

 

 

K základní kalibraci monitoru můžete zdarma použít program

 

Atrise Lutcurve 1.5.3

atrise-lutcurve1

 

je nástroj pro detailní nastavení a kalibraci klasických CRT i LCD monitorů. Program umožňuje detailně nastavit mnoho zobrazovacích parametrů monitoru včetně barevného rozložení, umístění obrazu apod. Atrise Lutcurve spolupracuje i s více připojenými monitory.

stahujte zde

 

Napsal Petr Barák

Malbardesign nabízí: Konkurenční výhody:

 • první návrhy již od 48 hodin od objednání.
 • všechny návrhy nápadité a v prémiové kvalitě.
 • Žádné skryté či autorské poplatky.
 • Výstupní soubory pouze v nejvyšší a profesionální kvalitě.
 • Odpovídající ceny s rabaty pro vývojáře webů a reklamní agentury.
 • Žádná amatérská tvorba či outsourcing ...tvoříme loga více jak 22let!
 • Vytváříme poutavá loga napříč všemi odvětvími
 • Naše práce je naším koníčkem.
 • Sledujeme poslední trendy a vytváříme nové.

Na Twitteru...krátké zprávičky s odkazy

Petr Barak

jazzové akce Zušky by nám mohli leckde závidět a určitě pokud bude čas a nálada, rád si vždy přijdu poslechnout. https://t.co/EdGwmxsvfc

Petr Barak

Pár z bezpočtu mnou navržených obalových designů a podpory brandu pro švédského výrobce a distributora RAW produktů… https://t.co/0VvS2Cx0Oh

Kontakt

malbardesign logo2014
 
Malbardesign.com
Valdštejnská 2109
CZ-43601 Litvínov (EU)
 
telefon: Po-Pá(8.00-18.00)
 
malbardesign tel722006833
 
Ič: 44518714
 
qrmalbar

 komora logo

 

 

jsme členem Hospodářské komory ČŘ prostřednictvím OHK MOST

Kontaktujte nás...