Vytisknout

Ukradená loga

Tohle by Vás mohlo určitě zajímat. Co kdyby Vám někdo ukradl třeba logo ? A co kdyby to byla třeba televize, nebo nějaká mediální společnost? Logo krádeže můžete nalézt téměř po celém spektru internetu a mnohdy je argumentace " zlodějů "velmi zajímavá. Já vám přináším několik čerstvých kauziček , ze kterých se Vám možná roztočí hlava....

První " krádeží " je logo které spadá pod televizního broadcastera Prima...Sami si udělejte úsudek do jaké míry bylo logo odcizeno od reklamní Agentury ZOOM sídlící v USA http://www.zoommedia.com/en-us/get-in-touch/contact#mid_124 a jehož logo čile používá televize Prima  

stolenlogos zoom

Další zajímavou krádeží je třeba nápadně podobné logo firmy REBO Publishers z Čech , který patří k velkým hráčům v knižním průmyslu  známému developerskému serveru Sitepoint, který používal toto logo do tohoto roku.

stolenlogos rebo

Pochybuji že by měla aplikace Jetpac kterou si můžete stáhnout na AppStore co společného s olejářskou společností Valvoline, která své logo používá leta....je prodloužení jedné strany dostatečná změna loga aby ji mohl Jetpac vydávat za své logo ? Já si to rozhodně nemyslím. 

stolenlogos jetpac

Krádeže log se dokonce dostávají i do amerických vládních organizací , jako napříklat toto " riplé " logo , kde designér ponechal všechny tvary a téměř i proporce a pozměnil pouze barvy, a vypůjčil si tak logo od mediální agentury AKTA . Je opravdu zničující , že organizace zaplatila tisíce dolarů za pouhý plagiát. Více naleznete zde

stolenlogos sfmta

Další známou kauzičkou je ukradené logo Flutterfly od Kevina Burra firmou Kaylan z Indie.... Zde si Indický designérský team vypůjčil půlku kevinovo můry a umístil ji do svého loga. Následoval mediální poprask a dnes Kaylan používá zcela nové , originálnější logo.

stolenlogos kaylan

Někdy si ale zloději log moc práce nedají a třeba jen pěkné logo otočí.... a použíijí i stejnou barvu písma tak jako ukradené logo vividways firmou smith media.

stolenlogos smithmedia

Pomyslnou třešniočou na dortu je krádež loga v americké basketbalové lize, kde si děvčátka z Miami Spice přivlastnila logo od Seattle Sonics. Důvodem prý byl nápad , že prý Seattle Sonics už stejně toto logo nepoužívá ....

stolenlogos miamispice

 

Každopádně existují účinné právní cesty jak se domoci autorského práva a není třeba připomínat , že škody mohou jít do milionů a v případě mediálních gigantů jakými jsou americká ZOOM media a naše  Prima až do několika desítek milionů .

 

Výklad autorského práva zní jasně :

 

Vztahy vznikajícími při tvorbě loga a vztahy mezi tvůrcem a společností.

Každé logo je vytvořeno fyzickou osobou, autorem (popř. více autory společně, poté se jedná o spoluautorské dílo), která má ke svému výtvoru určitá práva, která jsou stanovena autorským zákonem (121/2000 Sb.). Autorský zákon je založen na dualistickém pojetí autorského práva. Rozlišuje dvě jeho složky: výlučná osobnostní práva a výlučná majetková práva.

Výlučná osobnostní práva

Jedná se o práva nepřevoditelná, a to ani licencí, autor se jich nemůže vzdát a tato práva smrtí autora zanikají. Zákon uvádí následující osobnostní práva:

právo autora na zveřejnění díla

- lze jen jednou

- první oprávněné zpřístupnění veřejnosti

  právo osobovat si autorství, včetně práva na autorské označení

- zahrnuje právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno

 právo autora na nedotknutelnost díla

- právo udělit souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla

- právo na autorskou korekturu

  Právo na to, aby je-li dílo užito jinou osobou, nebylo užito způsobem snižujícím jeho hodnotu

Po smrti autora se může těchto práv domáhat kterákoliv osoba autorovi blízká ve smyslu občanského zákoníku.

Výlučná majetková práva

Je složka autorského práva s ekonomickým, hospodářským významem. Jednoduše řečeno se jedná zejména o právo dílo užít a nechat užít, tedy udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (licenci) a dále o jiná majetková práva. Do práva dílo užít a nechat užít spadá i právo na zpracování díla a jeho přetvoření, které má silný osobnostní základ, jedná se však o právo majetkové. Oprávnění k výkonu práva své dílo užít uděluje autor jiné osobě licenční smlouvou. Autorský zákon pak chápe užití díla jako jeho zpřístupňování veřejnosti a jeho rozmnožování. Je důležité zde podotknout, že poskytnutím licence právo autora nezaniká, vzniká mu však povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou, a to v rozsahu, který vyplývá z licenční smlouvy. Právo na autorskou odměnu není součástí výlučných práv autorských, ale jedná se o relativní nárok, který má základ ve smluvním vztahu dvou stran.

Majetková práva trvají po dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti. Jsou způsobilá být předmětem dědictví.

Napsal Petr Barák

Malbardesign nabízí: Konkurenční výhody:

  • první návrhy již od 48 hodin od objednání.
  • všechny návrhy nápadité a v prémiové kvalitě.
  • Žádné skryté či autorské poplatky.
  • Výstupní soubory pouze v nejvyšší a profesionální kvalitě.
  • Odpovídající ceny s rabaty pro vývojáře webů a reklamní agentury.
  • Žádná amatérská tvorba či outsourcing ...tvoříme loga více jak 22let!
  • Vytváříme poutavá loga napříč všemi odvětvími
  • Naše práce je naším koníčkem.
  • Sledujeme poslední trendy a vytváříme nové.

Na Twitteru...krátké zprávičky s odkazy

Petr Barak

jazzové akce Zušky by nám mohli leckde závidět a určitě pokud bude čas a nálada, rád si vždy přijdu poslechnout. https://t.co/EdGwmxsvfc

Petr Barak

Pár z bezpočtu mnou navržených obalových designů a podpory brandu pro švédského výrobce a distributora RAW produktů… https://t.co/0VvS2Cx0Oh

Kontakt

malbardesign logo2014
 
Malbardesign.com
Valdštejnská 2109
CZ-43601 Litvínov (EU)
 
telefon: Po-Pá(8.00-18.00)
 
malbardesign tel722006833
 
Ič: 44518714
 
qrmalbar

 komora logo

 

 

jsme členem Hospodářské komory ČŘ prostřednictvím OHK MOST

Kontaktujte nás...